Cookie policy là gì?

Nếu bạn để lại bất kỳ bình luận trên website sẽ có nếu save / lưu trữ điều đó cho thấy bạn có thể trở lại phần bình luận website mà không cần điền thông tin cá nhân yêu cầu. Dữ liệu sẽ được lưu trữ tối đa 1 năm, Tất nhiên, bạn có thể xóa sạch dữ liệu này bằng cách vào history trên thanh công cụ trình duyệt để thực hiện thao tác delete trước khi rời khỏi website. Khi bạn có ý định thay đổi hoặc chỉnh sửa bình luận thì sẽ không cần điền thông tin cá nhân lần nữa. Thời gian hết hạn thay đổi hoặc chỉnh sửa bình luận là 24h kể từ khi bình luận đầu tiên được gửi lên.